Support op afstand

Wilt u support op afstand?

Klik dan op aanwijzing van onze medewerkers op één van de onderstaande iconen.
Nadat u hierop heeft geklikt krijgt u een code waarmee u onze medewerkers toegang verschaft om met u mee te kijken.

Vendit gebruikt Netviewer om u verder te helpen!      Vendit gebruikt fastviewer om u verder te helpen!