Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Met het inschrijven voor een training bij Vendit B.V. gaat u akkoord met de trainingsvoorwaarden.

Trainingen Vendit Academy

Betaling 

– Deelnemers verbinden zich bij inschrijving aan deelname aan de training. De factuur zal 3 weken voor aanvang van de training dag worden verstuurd. Deelname is alleen mogelijk indien aan de voorgaande betalingsvoorwaarde is voldaan. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Deelname aan de training kan alleen plaatsvinden indien wij uw betaling uiterlijk 1 week voor de trainingsdatum hebben ontvangen.

Inschrijving

– Een inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de training worden geannuleerd. Hierbij zal onder inhouding van € 35,- zijnde administratiekosten restitutie worden verleend. Vanaf één week voor aanvang van een training zal geen restitutie worden verleend. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.

– Vendit B.V. behoudt zich het recht voor een training te annuleren, uit te stellen of te combineren. Ingeschreven deelnemers ontvangen in dit geval zo spoedig mogelijk bericht.

Workshops Vendit Academy

– Workshops zijn bedoeld voor ondernemers die nog niet met het Vendit Systeem werken.

– Deze workshops worden kosteloos aangeboden door Vendit B.V.

– Vendit B.V. behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren, uit te stellen of te combineren. Deelnemers ontvangen in dit geval zo spoedig mogelijk bericht.