Klantenvertellen

Reviews zijn van groot belang voor het winnen van consumentenvertrouwen. Met de koppeling tussen Klantenvertellen en het Vendit Systeem, krijgen uw klanten na een aankoop automatisch een uitnodiging om een review achter te laten. U kunt diverse instellingen doen, zoals het instellen van minimaal besteed bedrag, het aantal dagen na aankoop waarna de klant een uitnodiging krijgt en of u zakelijke klanten wenst uit te sluiten.