Vendit op de Main Software 50 lijst

main software 50 automatisering kassasostware VenditVoor het 10e achtereenvolgende jaar was de 2021-editie van de Main Software 50 competitiever dan ooit. Met een toename van het aantal abonnementen kunnen alle finalisten er trots op zijn dat ze een top-50 positie hebben weten te bemachtigen.

Main Software 50, is de befaamde ranking van de 50 meest succesvolle Nederlandse softwarebedrijven en is bedoeld om de zichtbaarheid van de Nederlandse softwaresector voor het grote publiek te vergroten en om softwarebedrijven te belonen voor hun grote prestaties.

COVID-19 situatie

De omzet en winst zijn in 2020 gestegen en ook het aantal medewerkers en de productiviteit zijn toegenomen. De covid-pandemie lijkt weinig impact te hebben gehad of softwarebedrijven. Wel zien we dat er in 2020 wat minder geïnvesteerd is in R&D. 82% van de bedrijven besteedde meer dan 10% van de omzet aan R&D, tegenover 92% het jaar daarvoor. Daarnaast zien we dat het vertrouwen in toekomstige groei weer terug is op hetzelfde niveau als voor corona: dit jaar verwacht 58% van de bedrijven meer dan 20% te groeien. Vorig jaar was dit nog 42%.

Werkgelegenheid en productiviteit

Het totaal aantal FTE’s in eind 2020 bedroeg 3.262. Hiermee is het medewerkersbestand van de Main Software 50-bedrijven over het jaar 2020 met 16% toegenomen. De omzet per FTE bedraagt gemiddeld 126 EUR en nam bij deze bedrijven in 2020 met 6% toe ten opzichte van 2019. Interessant is dat de productiviteit van de Main Software 50 bedrijven sinds de eerste meting in 2012 met zo’n 20% is toegenomen.

Winstgevendheid

De kerncijfers voor editie 2021 zijn gebaseerd op data van de Main Software 50 bedrijven over boekjaar 2020. De totale omzet van de 50 bedrijven op de ranglijst nam zelfs gedurende de pandemie toe. De totale omzet bedroeg eind boekjaar 2020 409,8 miljoen euro, wat goed is voor een stijging van 23 % ten opzichte van de omzet die de bedrijven eind 2019 registreerden.

Vendit is trots dit jaar de nummer 41 in de lijst te bekleden.