Soorten Persoonsgegevens

In het Vendit systeem kan men de volgende soorten persoonsgegevens invoeren op een klant-/debiteurkaart:

 • Klantnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Titulatuur
 • Voorletters/voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Rijbewijsnummer
 • ID nummer
 • IBAN
 • Medische gegevens
 • Klantpasnummer(s)
 • Klantgroep
 • Kenmerken
 • Notieveld voor extra informatie
 • Betalingstermijn
 • Kredietlimiet
 • Op rekening toegestaan
 • Openstaand saldo
 • Korting-/spaaractie