Privacyverklaring

VENDIT PRIVACY & COOKIESTATEMENT

Vendit B.V. (hierna: “Vendit, “wij” of “ons”) respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:                                      Vendit B.V.
Website:                                              https://www.vendit.nl
Inschrijfnummer KvK:                         24270373
BTW-nummer:                                    NL805907968B01

2. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vendit gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Contact met u te onderhouden of uw vragen te beantwoorden.
 • Uitvoer geven aan onze overeenkomsten(en) met u.
 • Het aangaan van een overeenkomst met u (waaronder arbeidscontracten).
 • Het verbeteren van onze (online) diensten.

Voor het gebruik van onze website en bovenstaande doeleinden verstrekt u aan Vendit mogelijk de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens
 • Sollicitatiegegevens
 • Andere persoonsgegevens die u wenst met ons te delen

Voor het gebruik van deze gegevens heeft u aan ons toestemming verleend, bijvoorbeeld door deze gegevens per e-mail aan Vendit te verstrekken.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan de maximale wettelijke bewaartermijn of zolang dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Zo bewaren wij uw sollicitatiegegevens tot 4 weken na het aflopen van de sollicitatieprocedure, of langer indien u hiervoor toestemming heeft verleend.

3. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

4. Veiligheid van gegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Rechten van betrokkene

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

–          U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.

–          U kunt vragen of wij een bepaalde verwerking van persoonsgegevens willen beperken.

–          U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.

–          U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.

–          U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.

–          U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot Vendit wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop Vendit met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Vendit u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

7. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Vendit niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Cookies

Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

–          Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Indien u bijvoorbeeld een bepaalde taal op onze website selecteert, wordt deze voorkeur door Vendit opgeslagen in een cookie zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw dezelfde voorkeur hoeft door te geven.

–          Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan Vendit bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt Vendit vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.

–          Advertentiecookies. Deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke websites u bezoekt en hoe u van deze websites gebruik maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om u gerichte advertenties te tonen voor producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wij laten zelf géén advertenties op onze website zien, maar u kunt wel advertenties van Vendit tegenkomen indien u andere websites bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond over het gebruik van cookies. U kunt hier aangeven welke cookies u accepteert (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken en Markeging) Indien u op “OK” klikt in de banner, geeft u ons toestemming om de betreffende cookies te plaatsen.

Wij hebben geen volledige controle over hetgeen de externe partijen zelf met de persoonsgegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen persoonsgegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

9. Contact

Als u wenst te reageren op ons Privacy statement, kun u contact opnemen via:

info@vendit.nl
Vendit B.V.
Postbus 8283
3009 AG Rotterdam
+31 (0)10-4424420

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookiestatement aan te passen. Deze statement is opgesteld in maart 2018 en voor het laatst gewijzigd in augustus 2018. Wanneer Vendit wijzigingen doorvoert in de manier waarop met verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zullen wij proberen u persoonlijke hiervan op de hoogte te stellen.